فروشگاه اینترنتی محصولات

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

لوازم تحریر آریا (18)

ظرف غذای مربع زرد آریا(6021)

امروزه با پیشرفت علومی مانند پزشکی چه درشاخه‌ مدرن و چه طب سنتی، توجه به مواردی که تاثیرات مطلوب یا سو روی مواد غذایی می گذارد بیشتر شده است. حساسیت نسبت به فرزندان به خصوص در سنین پایین و توجه به تغذیه و موارد جانبی در تهیه آن، امروزه حائز اهمیت و مورد توجه خانواده‌ها قرار گرفته است. ظروفی که غذا در آن پخته می شود بسیار مورد توجه است و تاثیرات مثبت و منفی آن در غذا و بدن فرد، در بسیاری از موارد بررسی شده است.
101200 تومان

ظرف غذای مربع صورتی آریا(6021)

امروزه با پیشرفت علومی مانند پزشکی چه درشاخه‌ مدرن و چه طب سنتی، توجه به مواردی که تاثیرات مطلوب یا سو روی مواد غذایی می گذارد بیشتر شده است. حساسیت نسبت به فرزندان به خصوص در سنین پایین و توجه به تغذیه و موارد جانبی در تهیه آن، امروزه حائز اهمیت و مورد توجه خانواده‌ها قرار گرفته است. ظروفی که غذا در آن پخته می شود بسیار مورد توجه است و تاثیرات مثبت و منفی آن در غذا و بدن فرد، در بسیاری از موارد بررسی شده است.
101200 تومان

ظرف غذای بیضی زرد آریا(6022)

امروزه با پیشرفت علومی مانند پزشکی چه درشاخه‌ مدرن و چه طب سنتی، توجه به مواردی که تاثیرات مطلوب یا سو روی مواد غذایی می گذارد بیشتر شده است. حساسیت نسبت به فرزندان به خصوص در سنین پایین و توجه به تغذیه و موارد جانبی در تهیه آن، امروزه حائز اهمیت و مورد توجه خانواده‌ها قرار گرفته است. ظروفی که غذا در آن پخته می شود بسیار مورد توجه است و تاثیرات مثبت و منفی آن در غذا و بدن فرد، در بسیاری از موارد بررسی شده است.
100100 تومان

ظرف غذای بیضی قرمز آریا(6022)

امروزه با پیشرفت علومی مانند پزشکی چه درشاخه‌ مدرن و چه طب سنتی، توجه به مواردی که تاثیرات مطلوب یا سو روی مواد غذایی می گذارد بیشتر شده است. حساسیت نسبت به فرزندان به خصوص در سنین پایین و توجه به تغذیه و موارد جانبی در تهیه آن، امروزه حائز اهمیت و مورد توجه خانواده‌ها قرار گرفته است. ظروفی که غذا در آن پخته می شود بسیار مورد توجه است و تاثیرات مثبت و منفی آن در غذا و بدن فرد، در بسیاری از موارد بررسی شده است.
100100 تومان

ظرف غذای بیضی سبز آریا(6022)

امروزه با پیشرفت علومی مانند پزشکی چه درشاخه‌ مدرن و چه طب سنتی، توجه به مواردی که تاثیرات مطلوب یا سو روی مواد غذایی می گذارد بیشتر شده است. حساسیت نسبت به فرزندان به خصوص در سنین پایین و توجه به تغذیه و موارد جانبی در تهیه آن، امروزه حائز اهمیت و مورد توجه خانواده‌ها قرار گرفته است. ظروفی که غذا در آن پخته می شود بسیار مورد توجه است و تاثیرات مثبت و منفی آن در غذا و بدن فرد، در بسیاری از موارد بررسی شده است.
100100 تومان

ظرف غذای مربع آبی آریا(6021)

امروزه با پیشرفت علومی مانند پزشکی چه درشاخه‌ مدرن و چه طب سنتی، توجه به مواردی که تاثیرات مطلوب یا سو روی مواد غذایی می گذارد بیشتر شده است. حساسیت نسبت به فرزندان به خصوص در سنین پایین و توجه به تغذیه و موارد جانبی در تهیه آن، امروزه حائز اهمیت و مورد توجه خانواده‌ها قرار گرفته است. ظروفی که غذا در آن پخته می شود بسیار مورد توجه است و تاثیرات مثبت و منفی آن در غذا و بدن فرد، در بسیاری از موارد بررسی شده است.
101200 تومان

ظرف غذای بیضی صورتی آریا(6022)

امروزه با پیشرفت علومی مانند پزشکی چه درشاخه‌ مدرن و چه طب سنتی، توجه به مواردی که تاثیرات مطلوب یا سو روی مواد غذایی می گذارد بیشتر شده است. حساسیت نسبت به فرزندان به خصوص در سنین پایین و توجه به تغذیه و موارد جانبی در تهیه آن، امروزه حائز اهمیت و مورد توجه خانواده‌ها قرار گرفته است. ظروفی که غذا در آن پخته می شود بسیار مورد توجه است و تاثیرات مثبت و منفی آن در غذا و بدن فرد، در بسیاری از موارد بررسی شده است.
100100 تومان

ظرف غذای مربع قرمز آریا(6021)

امروزه با پیشرفت علومی مانند پزشکی چه درشاخه‌ مدرن و چه طب سنتی، توجه به مواردی که تاثیرات مطلوب یا سو روی مواد غذایی می گذارد بیشتر شده است. حساسیت نسبت به فرزندان به خصوص در سنین پایین و توجه به تغذیه و موارد جانبی در تهیه آن، امروزه حائز اهمیت و مورد توجه خانواده‌ها قرار گرفته است. ظروفی که غذا در آن پخته می شود بسیار مورد توجه است و تاثیرات مثبت و منفی آن در غذا و بدن فرد، در بسیاری از موارد بررسی شده است.
101200 تومان

روپوش مهدکودک بزرگ فانتزی(6004)

یکی از دغدغه های خانواده ها در زمان بازی کودکان با ابزار هایی چون گل رس، خمیر بازی، گواش و آبرنگ و … تمیز ماندن لباس آنهاست.روپوش کار کودک محصولی راحت و کاربردی استکه کودکان هنگام فعالیت های گوناگون می توانند استفاده نمایند و آزادانه از انجام فعالیت های فوق لذت ببرند.

100100 تومان

روپوش مهدکودک کوچک فانتزی(6003)

یکی از دغدغه های خانواده ها در زمان بازی کودکان با ابزار هایی چون گل رس، خمیر بازی، گواش و آبرنگ و … تمیز ماندن لباس آنهاست.روپوش کار کودک محصولی راحت و کاربردی استکه کودکان هنگام فعالیت های گوناگون می توانند استفاده نمایند و آزادانه از انجام فعالیت های فوق لذت ببرند.

85800 تومان

گواش 12 رنگ پیوسته طلقی بزرگ آریا (4016)

گواش ماده ای هست که نقاشان برای رنگ کردن طرح ها و نقاشی های خود از آن استفاده می کنند. گواش نوعی رنگ است که از حل شدن رنگ‌دانه ها در آب به دست می آید. به دلیل اینکه در هنگام ساخت گواش به غیر از رنگ‌دانه ها از ماده ای به صمغ عربی (در نقاشی به عنوان یک ماده چسبنده در رنگ استفاده می شود) نیز استفاده و آن را با رنگ‌دانه ها ترکیب می کنند، رنگ گواش تبدیل به رنگی غیر شفاف یا همان تیره می شود.
155100 تومان

گواش 6 رنگ طلقی آریا (4009)

گواش ماده ای هست که نقاشان برای رنگ کردن طرح ها و نقاشی های خود از آن استفاده می کنند. گواش نوعی رنگ است که از حل شدن رنگ‌دانه ها در آب به دست می آید. به دلیل اینکه در هنگام ساخت گواش به غیر از رنگ‌دانه ها از ماده ای به صمغ عربی (در نقاشی به عنوان یک ماده چسبنده در رنگ استفاده می شود) نیز استفاده و آن را با رنگ‌دانه ها ترکیب می کنند، رنگ گواش تبدیل به رنگی غیر شفاف یا همان تیره می شود.
77000 تومان

پاستل 24 رنگ آرتیست آریا(2602)

نقاشی پاستل از گذشته تا الان مورد توجه هنرمندان مشهوری بوده هست که از آن به عنوان پایه ی کار خود استفاده می کنند. که از زمان رنسانس توسط هنرمندان بسیاری مورد استفاده بوده و در قرن 18 محبوبیت قابل توجهی بدست آورده است.
159500 تومان

پاستل 12 رنگ آریا آرتیست(2601)

نقاشی پاستل از گذشته تا الان مورد توجه هنرمندان مشهوری بوده هست که از آن به عنوان پایه ی کار خود استفاده می کنند. که از زمان رنسانس توسط هنرمندان بسیاری مورد استفاده بوده و در قرن 18 محبوبیت قابل توجهی بدست آورده است.
80000 تومان

رنگ انگشتی 8رنگ تیوپی با ابزار آریا(7031)

نقاشی در واقع هنر به تصویر کشیدن مفاهیم مختلف است. برای اینکه بتوانیم نقاشی را درک کنیم و متوجه شویم که نقاشی چیست، باید با این هنر بزرگ و عالی آشنا شویم و بدانیم که نقاشی چگونه به ما در زندگی کمک می کند و هدف اصلی آن چیست و چگونه می توان از آن در رشد و تعالی خود استفاده کرد.
341000 تومان

رنگ انگشتی 6 رنگ تیوپی با ابزار آریا(7021)

نقاشی در واقع هنر به تصویر کشیدن مفاهیم مختلف است. برای اینکه بتوانیم نقاشی را درک کنیم و متوجه شویم که نقاشی چیست، باید با این هنر بزرگ و عالی آشنا شویم و بدانیم که نقاشی چگونه به ما در زندگی کمک می کند و هدف اصلی آن چیست و چگونه می توان از آن در رشد و تعالی خود استفاده کرد.
316800 تومان

رنگ انگشتی 3 رنگ تیوپی با ابزار آریا(7020)

نقاشی در واقع هنر به تصویر کشیدن مفاهیم مختلف است. برای اینکه بتوانیم نقاشی را درک کنیم و متوجه شویم که نقاشی چیست، باید با این هنر بزرگ و عالی آشنا شویم و بدانیم که نقاشی چگونه به ما در زندگی کمک می کند و هدف اصلی آن چیست و چگونه می توان از آن در رشد و تعالی خود استفاده کرد.
150150 تومان

خمیر بازی 12 رنگ وکیومی با ابزار(1022)

خمیرِ بازی، ماده نرم و شکل‌پذیری است که برای بازی بچه‌ها در خانه یا مدرسه استفاده می‌شود. اجزای اصلی خمیر بازی آرد، آب، نمک طعام و سایر افزودنی‌ها است. به بازی با این نوع خمیر، «خمیربازی» گفته می‌شود.
176200 تومان
بازگشت به بالا